Knygos "Mirties laikas arba 8 minutės" pradžia

Akistata su mirtimi keičia gyvenimą. Tai galime patvirtinti kiekvienas, prisilietęs prie mirties virsmo, ar išgyvenęs artimo žmogaus išėjimo skausmą. Vis dėlto tas skausmas gali tapti kažko naujo ir gražaus pradžia, – kad tai įvyktų, turime žinoti keletą dalykų…

Romanas „Mirties laikas arba 8 minutės“ prasideda visiškai netikėta akistata su mirtimi. Romano herojė yra įtraukiama į įvykių verpetą, kur ji tampa pagrindine moters, kurią kviečia mirtis, gelbėtoja. Tuo metu jai atminties užkaboriuose iškyla ypatingų iš dvasinio mokytojo gautų žinių prisiminimai ir vizijos. Jie susiję su mirties arba perėjimo iš gyvenimo į anapusinį pasaulį virsmo mokymais.

ZOROASTRIZMO-SEMINARAS-28

Gelbėdama jauną, trapią giltinės gniaužtų laikomą moterį, knygos veikėja atpažįsta visus tuos mirties virsmo momentus tokius pat, kaip buvo sakęs mokytojas. Ji juos analizuoja, kartu bandydama atgaivinti gyvybės ženklų neberodančią moterį, kurios sustojęs kvėpavimas ir širdis.

Tai – šio naujojo romano pradžia, kuri vėliau mus nukelia į dar vieną ryšio tarp gyvųjų ir mirusiųjų tyrimą. Donata, jauna, gyvenimu turinti mėgautis moteris, kenčia nuo ją į mirtį ir net pragaro „nasrus“ traukiančios mamos. Parradusi energiją, gyvenimo džiaugsmą ir bet kokią motyvaciją judėti pirmyn, Donata su savo klausimais atklysta pas aiškiaregę, kuri, žino jog padeda žmonėms spręsti sudėtingas situacijas ir laisvintis iš anapusinio pasaulio gijų.

Aiškiaregė imasi šio sudėtingo atvejo ir stengiasi padėti Donatai, net nenumanydama į kokią sudėtingą situaciją pateks ir kokius iššūkius jai pačiai teks įveikti aiškinantis šios istorijos bei stipraus, niekaip nenutraukiamo ryšio tarp gyvojo ir mirusiojo, priežastis.

Knygos autorė ELĖ SOUL

„Istorijos yra tikros, man nereikia jų kurti“ – sako Elė Soul pabrėždama, kad knygų idėjas jai pasufleruoja pats gyvenimas ir jos mėgstama veikla -susitikimai su žmonėmis ir pagalba sprendžiant iškilusias problemas.

Kaipgi susiklostys Donatos likimas ir ką išaiškins aiškiaregė? Į kokį aistrų verpetą įsivels ji pati ir ką rinksis į priešingas puses traukiama mylimojo, kurio irgi nebėra šiame pasaulyje, bei tikro, žemiško ir ją labai susidomėjusio vyro?..

Mane vadina sielų gydove, nežinau kiek tinka šis pavadinimas, bet kaip gi kitaip apibūdinti tai, ką darau? Patirtos emocinės traumos anspaudas, ryšys su anapusiniame pasaulyje esančiu žmogumi, energinio lauko pažeidimai destruktyvios elgesio programos, kurios verčia žmogų elgtis prieštaraujant bet kokioms žmogiškoms vertybėms. kaip ir kokiais būdais kovoti su tokio pobūdžio problemomis, kaip jas įveikti? Dažnai tenka kapstytis žmogaus traumose, sekti jų pėdsakais vedančiais į ankstyvą vaikystę ar net gimimo momentą ir ten atlikti pokyčius, tuo metu kaip niekad stipriai juntu prisilietimą prie pačios žmogaus Sielos ir kokia ji yra sužeista. Sėkmingai išnarpliojus sudėtingų įvykių ir emocinių patirčių mazgą bei atradus blogybių priežastis, atlieku korekciją, kurios metu žmogaus siela pasikeičia. Taip ir prilipo sielų gydovės metafora“.